Print Shortlink

Generalforsamling

Generalforsamling 2017 bliver afholdt tirsdag d. 21. marts kl. 18.00 i Biografen.

Alle, der har betalt kontingent for 2017 senest mandag d. 13. marts 2017, har stemmeret.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag -
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg er: Tanya, Jakob,
Suppleanter:  Tina og Michael
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt

Vedtægter

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.